6 Aralık 2011 Salı

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI VE ÖRNEK POSTERLER

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

1. Posterlerinizde aşağıda başlıklar yer almalıdır:

 • Konu adı (İlginç ve çarpıcı bir başlık olmalı)
 • Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ana Bilim Dalı, Sınıf
 • Hazırlayanlar,
 • Kısaca konunun özeti,
 • Konunun detaylı anlatımı ve resimler,
 • Tartışma,
 • Kaynakça
2. Poster hazırlarken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

 • Posterlerinizi PowerPoint ya da Photoshop programlarından birini kullanarak hazırlayabilirsiniz.
 • Posterlerinizin ebatı 70cm*90cm olmalıdır.
 • Posterdeki yazılar 3m uzaktan okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yazı stili arial ya da times new roman seçilebilir.
 • Üst başlık konu adı ( 96 punto ve üzeri) (Küresel Isınma)
 • Üniversite, fakülte... ve hazırlayan adı (44 punto civarı)
 • Alt başlıklar (44 punto civarı) konunun açıklamaları ( 28-32 punto arası)
 • Posterde kullanılan renkler uyumlu olmalı ve yazılan yazılar okunabilmeli,
 • Gereğinde fazla yazı yazılmamalı, çarpıcı noktalar vurgulanmalı,
 • Dil sade ve akıcı olmalı,
 • Görselin konusu daha çok tablolar, grafikler ve şekillerle özetlenmelidir.
 • Görselller uzaktan bakılınca dikkat çekici olmalıdır.
 • Posterde amblem vs. gibi şekillerde kullanılabilir (Üniversite amblemi gibi)
 • Kaynakça en alt kısma yazılmalı ve kaynakça yazım kurallarına dikkat edilmelidir...

12-18 aralık sınıf öğretmenliği deney listesiMerhaba sevgili öğrencilerim, gelecek hafta Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda Etkinlik 9.1 ve 9.2 yapılacaktır. Resimde gördüğünüz sistemleri oluşturmaya çalışacağız. Bunun için gerekli malzemeleri getirmenizi önemle rica ediyorum.

NOT:  Tabloyu daha net görebilmek açısından bilgisayarınıza indiriniz....

Teşekkür ederim
Saygılarımla
Selçuk ARIK

4 Ekim 2011 Salı

Vize Değerlendirme Kılavuzu

Bir dönem boyunca toplam 10 hafta deney yapılacaktır. Her hafta 10 puandan toplam 100 puan elde edilecek ve bu puanlar vize notunuzu oluşturacaktır.

Her hafta raporlarınız ve deneyi gerçekleştirme durumunuz kontrol edilip değerlendirilecektir...

Raporlar şu şekilde değerlendirilecektir:

Rapor düzeni ( başlıkların tam olması, konu içeriklerinin uygun olması, deneyin doğru yorumlanması)  2 puan
Teorik bilgi (yapılan deneyle ilgili farklı kaynaklardan elde edilen bilgi)                                               1 puan
Sonuçlar ( Deney sonunda elde edilen bilgilerin yorumlanması)                                                          1 puan
Kaynakça (kaynakça yazım kurallarına uygun yazılan kaynakça)                                                       1 puan

( Bu hafta (26-30 Eylül deneyleri) için kaynakça ve yazım düzeni değerlendirmesi dikkate alınmayacaktır)

Deneylerin değerlendirilmesi ise şu şekildedir:

Deney için gerekli araç gereçleri getirme, deneye hazırlıklı gelme,           1 Puan
Deneyi başarı ile gerçekleştirme,                                                           2 Puan
Deney sonucu,                                                                                     2 Puan

Deney Raporu Hazırlama

Raporlarınızda bulunması gereken başlıklar:

KAPAK SAYFASI

Dersin Adı
Deney Adı
Bölüm, Ana bilim dalı ve şubeniz (Örn: İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D. N.Ö.3-A)
Grup üyelerinin adı soyadı ve numaraları,
Raporu hazırlayan kişi veya kişiler,
Ders sorumlusunun adı soyadı
Tarih

İÇERİK KISMI 

Konular ( Örneğin: Mikroskobu ve kısımlarını tanıma, Mikroskopta incelemek üzere preparat hazırlama...)

Deneyin amacı (Bu deney sonucunda ne öğreneceksiniz... Örneğin: Mikroskobu kullanabilme...)

Araç- Gereçler

Deneyin Yapılışı (Maddeler halinde ya da hikaye gibi yazılabilir)

İlköğretim Öğrencilerinin Kazanımları (Sınıf ve bu sınıfa uygun kazanımlar öğretim kılavuzundan yardım alınabilir)

Teorik Bilgi ( Konunun kısaca anlatıldığı bölüm)

Veriler (Deney sonucu elde edilen görüntülerin çizilmesi, matematiksel ifadeler..)

Sonuçlar (Bu deneyin sonucunda ne öğrendiniz. Örneğin: Mikroskopta görüntü terstir. Bunun nedeni ise mikroskobun oküler kısmında bulunan merceklerdir... Farklı objektiflerle bakınca görüntü neden değişir? )

Tartışma Soruları ve Cevapları (Öğrenciler tarafından hazırlanacak ve cevapları verilecektir).

Kaynakça

 (Kaynakça yazılırken kaynakça yazım kurallarına dikkat ediniz.!!!)

 (Yazarın soyadı, adının baş harfi (yayın yılı), kitabın adı, yayın  evi, bulunduğu sayfa (Örneğin: Bozkurt, O. ve diğerleri (2008). Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları I-II, Maya Akademi: Ankara, s. 25) İnternetten alınanlar için ise alınma tarihi ve alıntı yapılan sitenin tam adı 25.06.2011 tarihinde http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6163654212128720670#editor/target=post;postID=2178581350296229028 sitesinden alınmıştır)
27 Eylül 2011 Salı

Sınıf Öğretmenliği Fen Laboratuarı 2. Hafta Deneyleri

KONULAR


1.1.   Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları tanıyalım,
1.2.   Hücre ve özellikleri,
1.3.   Gözle görülmeyen küçük canlılar,
1.4.   Bitkiler hücresi ve hayvan hücresinin özellikleri,
1.5.   Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar,

GENEL AMAÇLAR VE ÖZEL AMAÇLAR

1.      Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanır.
·      Çevresindeki canlıları sınıflandırabilir,
·      Çevresinde gözle görülmeyen canlılar olduğunu fark eder,

2.      Hücre ve özelliklerini bilir,
·      Hücrenin temel yapısını ve görevlerini bilir,
·      Hücrenin organellerini şekil üzerinde gösterebilir,
·      Bitki ve hayvan hücresinin şekillerini çizebilir,
·      Bitki ve hayvan hücresinin birbirinden farklı olduğunu fark eder.

ARAÇ GEREÇLER
·      Mikroskop
·      Lam
·      Lamel
·      Su
·      Pipet
·      Kuru soğan,
·      Bisturi,
·      Pens,
·      Kürdan,
·      Metilen mavisi,
·      İyot çözeltisi,
·      Çürümekte olan bitki atıkları veya ekmek küfü

(Not: kuru soğan, kürdan ve çürümekte olan bitki atıkları veya ekmek küfünü deneyi yapacak öğrenciler getirecektir)
20 Eylül 2011 Salı

Ders Programları web adresi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi eğitim fakültesi ders programlarınızı aşağıdaki web adresinden öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz.

Çift Anadal Programı Eğitim Fakültesi Kontenjanları

FAKÜLTE  :   EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI AÇILACAK BÖLÜM
 ÇİFT ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖĞRENCİLERİ KABUL EDİLECEK BİRİMLER
YARIYIL VE   
KONTENJAN (*)
FAKÜLTE
BÖLÜM
3. YARIYIL
5. YARIYIL
Sınıf Öğretmenliği (NÖ)
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
Fen Bilgisi Öğretmenliği,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğretmenliği,
Resim Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
5
5
Sınıf Öğretmenliği (İÖ)
Eğitim Fakültesi
5
5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi
3
3
Fen Bilgisi Öğretmenliği (NÖ)
Eğitim Fakültesi
3
3
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)
Eğitim Fakültesi
3
3
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (NÖ)
Eğitim Fakültesi
3
3
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Eğitim Fakültesi
3
3
Bilgisayar Ve Öğr.Tek.Öğret.
Eğitim Fakültesi
3
3
Resim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi
1
1
Müzik Öğretmenliği
Eğitim Fakultesi
1

1

Sınıf Öğretmenliği Birinci Hafta Ders Planı (19-20-21 Eylül)

KONULAR:

1.1.        Mikroskopla ilgili genel bilgilerin verilmesi,
1.2.        Mikroskobun kısımlarının tanıtılması,
1.3.        Mikroskopla incelemek için preparat hazırlama,
1.4.        Mikroskobu kullanma,
1.5.    Deney raporu hazırlama,

DENEYLERİN GENEL VE ÖZEL AMAÇLARI


 Mikroskobu tanır ve mikroskobun nasıl kullanılacağını bilir.


 •      Mikroskobu kullanıma hazırlayabilir,
 •           Mikroskobun kısımlarını gösterir,
 •      Mikroskopta preparat hazırlayacağı malzemeleri (lam, lamel, pipet…) bilir.
 •      Mikroskopta incelemek için preparat hazırlayabilir,
 •     Hazırladığı preparatı mikroskopta inceleyebilir,
Deneyde Kullanılacak Malzemeler


·         Mikroskop
·         Lam
·         Lamel
·         Su
·         Damlalık
·         Üzerinde harfler bulunan kağıtlar (K, O,R, S, N)
·         Renkli ipler,Etkinlik 2.1.Bil bakalım

            Farklı nesnelerin mikroskopta çekilmiş görüntüleri öğrencilere gösterilir ve bunların neler   olabileceğini
 tahmin etmeleri istenilir. Öğrenci tahminleri sonucunda doğru bilen varsa bunu nereden bildiği sorulmalı doğru cevap veren olmazsa bunların ne olduğu ve neden böyle gözüktüğü öğretmen tarafından açıklanır.Etkinlik 2.2. Harflere Bakın


               Öğretmen öğrencilere mikroskop hakkında kısaca bilgiler verir. Mikroskobun günlük hayatımızda ne işe yaradığını sorar. Mikroskobun kurulumunu gösterir. Kısımlarının neler olduğunu ve ne işe yaradıklarını anlatır. Mikroskopta incelemek üzere preparat hazırlamayı gösterir. Öğrenciler gözlemledikleri işlemleri sırasıyla her birini gruptan bir kişi yapacak şekilde tekrar ve deneyi tamamlarlar.

DEĞERLENDİRME

Deney raporu (Vee Diyagramı): Deneyler sonunda öğrenciler, öğretmen tarafından şablonu verilen vee diyagramları doldurulacaktır. Bu diyagramlar öğretmen tarafından hazırlanan dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilecektir.Grup Değerlendirme Formları: Öğrencilerin grup çalışmalarını grup değerlendirme formları kullanılarak değerlendirilecektir.